Instrumentarium controllingowe

Na przestrzeni lat stosowania controllingu rozwijały się również narzędzia wspierające monitoring i kontrolę...

Premiowanie uczestników projektu

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ujęcia kosztów personalnych w budżecie projektu, sposobu...

Budżet projektowy

Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie oraz jego rozliczania metodą...

Jak wyróżnić się w świecie finansów?

Dlaczego warto nieustannie podnosić kompetencje? Rozmowa z Przemysławem Pohrybieniukiem, dyrektorem zarządzającym...

Temat numeru

Budżet projektowy

Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie oraz jego rozliczania metodą Earned Value (realizacji budżetu), która pozwala na kontrolę wykonania projektu pod względem kosztu i czasu realizacji w odniesieniu do założonego planu. Pozwala ona również na prognozowanie dalszych kosztów i terminów zakończenia przy użyciu wskaźników metody EV.

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.

Analiza cash flow projektu

Planowanie przepływów pieniężnych, a następnie ich monitorowanie na danych rzeczywistych jest wykorzystywane w wielu obszarach działalności biznesowej. Jakość i skuteczność procesu planowania płynności finansowej zależy od wielu czynników, ale najważniejsza jest niewątpliwie jakość danych wsadowych, czyli przyjętych założeń i zaplanowanych kwot.

Premiowanie uczestników projektu

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ujęcia kosztów personalnych w budżecie projektu, sposobu wynagradzania i premiowania uczestników projektu. Przy opracowywaniu budżetu projektu realizowanego w przedsiębiorstwie koszty osobowe stanowią jeden z głównych kosztów planowanego przedsięwzięcia i często decydują o rentowności całego projektu, a nawet o decyzji co do jego realizacji. Prawidłowe ujęcie i wycena kosztów osobowych projektu jest zatem bardzo istotnym elementem każdego budżetu.

Twarzą w twarz

Analizy

Monitoring rekomendacji i audyty sprawdzające

Na pytanie „Czy warto monitorować rekomendacje?” każdy odpowie, że tak i uzna, że to przecież oczywiste. Rekomendacje to przecież najważniejszy produkt prac audytu wewnętrznego – działanie, które w przyszłości ma zapewnić, że ryzyko czy słabość stwierdzone w trakcie audytu zostaną wyeliminowane lub ograniczone do akceptowalnego poziomu.

Potencjał sukcesu. Wyznaczanie celów strategicznych przedsiębiorstwa

Właściwie każda firma ma potencjał do osiągnięcia sukcesu. Nie wszystkie potrafią jednak potencjał ten wyzwolić. Odkrycie potencjału do osiągnięcia sukcesu w firmie to szczególna rola zarządu, która wymaga zastosowania odpowiedniego połączenia wiedzy oraz doświadczenia – dzięki temu można mówić o sztuce zarządzania. Ponieważ doświadczenie to dla każdego menedżera element unikalny, wynikający z osobistej historii, można skoncentrować się jedynie na elemencie wiedzy, a w istocie na pewnych zasadach postępowania, które wspomogą doświadczenie menedżerów w poszukiwaniu owego potencjału.

Prognozowanie jako wspomaganie podejmowania decyzji w planowaniu scenariuszowym

Każde przedsiębiorstwo powinno planować swoją działalność z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem – przynajmniej z poziomu strategicznego. Skutki decyzji o wejściu w nowy obszar działalności firmy (lub nie) najczęściej można oceniać dopiero po kilku latach. Aby więc ograniczyć ryzyko, przedsiębiorstwa powinny przygotować się na różne scenariusze rozwoju, w szczególności przez planowanie krótko- i średniookresowe.

Prezydencki biznes – wpływ wyników wyborów na sytuację ekonomiczną Polski

Festiwal wyborczych obietnic rozpoczął się dawno – przed pierwszą turą przekrzykiwało się kilku kandydatów, później zostało już tylko dwóch. W momencie publikacji tego tekstu jest jeden, który ma co najmniej 5 lat na realizację swoich postulatów. Patrząc na ich liczbę, można powiedzieć, że okres kadencji jest co najmniej o kilkadziesiąt procent za krótki. Andrzej Duda chce bowiem reformować polską służbę zdrowia poprzez likwidację NFZ-u i (prawdopodobnie) zastąpienie go lepszą, bardziej wydajną instytucją.

Narzędzia i techniki

Instrumentarium controllingowe

Magazyn Controlling 40/2015

Na przestrzeni lat stosowania controllingu rozwijały się również narzędzia wspierające monitoring i kontrolę działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie. W tej chwili controlling dysponuje bogatą gamą narzędzi – od najprostszych, od dawna wykorzystywanych w księgowości, takich jak wskaźniki płynności, do bardzo rozbudowanych i obejmujących niemal całą organizację, jak Zrównoważona Karta Wyników (ang. Balanced Scorecard).

Labirynty controllingu

Spirala śmierci kosztów stałych a rentowność produktów

Rosnąca konkurencja, z jaką mierzą się polskie przedsiębiorstwa, sprawia, że posiadane zasoby produkcyjne oraz usługowe często nie są wykorzystywane w pełnym zakresie. W rezultacie wiele przedsiębiorstw ponosi koszty niewykorzystanych zasobów. Brak kompleksowej metody i technicznych możliwości systemowego wyodrębniania tych kosztów w rachunkach kosztów przedsiębiorstw może skutkować „spiralą śmierci kosztów stałych”.

Problemy rachunkowości

Bezpieczeństwo podatkowe firmy

Szeroko negocjowana ostatnimi czasy klauzula in dubio pro tributario (łac. – w razie niejasności interpretuj na rzecz podatnika) skłania do zastanowienia nad metodami zabezpieczenia przedsiębiorcy przed nieprecyzyjnymi przepisami oraz dwuznacznościami czy też niedookreślonymi klauzulami, pojawiającymi się w treści zmienianych wielokrotnie przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

Pracownicze plany akcji – motywacyjne wynagrodzenie bez ZUS

Przy rosnących kosztach pracy przedsiębiorcy poszukują alternatywnych sposobów wynagradzania pracowników. Jedną z nich jest wykorzystanie pracowniczych planów akcji. Metoda ta pozwala łączyć funkcję motywacyjną (realne wynagrodzenie pracownika zależy od kondycji finansowej pracodawcy) oraz oszczędność dotyczącą podatku i składki ZUS.

Wydarzenia

Big Data wyzwaniem, ale też szansą dla polskich controllerów

Anna Włodarczyk Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Po raz pierwszy w nowym miejscu, ale po raz ostatni w Poznaniu odbył się IX Międzynarodowy Kongres Controllerów „Wyzwania dla controllingu w erze Big Data”. W dniach 11-12 maja dyrektorzy finansowi, controllerzy i menedżerowie dyskutowali, jakie szanse niesie za sobą Big Data. Rozwój informacji przyczynia się do istotnych zmian, co pozwala dostrzec niezauważane wcześniej detale czy subkategorie. Z czasem Big Data będzie zmieniać całe branże.

Święto księgowych na Stadionie Narodowym

Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Z okazji Dnia Księgowego, który przypada na 9 czerwca przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z branżą rachunkową, spotkali się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie na konferencji „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”, i debatowali na temat przyszłości branży. Wisienkę na torcie dodała Maria Ożga, finalistka II edycji programu MasterChef, najbardziej znana „Księgowa w Kuchni”, która specjalnie dla uczestników zaserwowała uroczysty tort.

Czy zarządzanie procesowe służy tylko do optymalizacji kosztów? Czy warto, pójść w kierunku zarządzania opartego o perspektywę procesów?

Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Jeśli proces jest tym mechanizmem, który w rzeczywistości „produkuje” wyniki, a więc w dużej mierze odpowiada za sukces organizacji lub jego brak, to odpowiedź staje się oczywista - BPM to dużo więcej. Jednak faktycznym wyzwaniem okazuje się stworzenie systemu, który umożliwi integralne zarządzanie całą organizacją z perspektywy procesów, projektów, ryzyka, wiedzy, jakości i struktur organizacyjnych.

Felieton

Recepta na szczęście

Krzysztof Gołata Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Czy zapomnieli już Państwo o majowym festiwalu przedwyborczych obietnic? Jeśli tak, to dobrze. Proszę pojechać na wakacje i wypocząć. Odpoczynek, zwłaszcza psychiczny, jest szczególnie zalecany. Dlaczego? Bo jesienią czeka nas powtórka z rozrywki – kolejny festiwal obietnic, tylko wielokrotnie intensywniejszy. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że będzie to już ostatnia kampania wyborcza na najbliższych kilka lat.

Archiwum

Polecamy