Instrumentarium controllingowe

Na przestrzeni lat stosowania controllingu rozwijały się również narzędzia wspierające monitoring...

Premiowanie uczestników projektu

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ujęcia kosztów personalnych w budżecie projektu, sposobu...

Budżet projektowy

Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie oraz jego rozliczania...

Jak wyróżnić się w świecie finansów?

Dlaczego warto nieustannie podnosić kompetencje? Rozmowa z Przemysławem Pohrybieniukiem, dyrektorem zarządzającym...

Temat numeru

Budżet projektowy

Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie oraz jego rozliczania metodą Earned Value (realizacji budżetu), która pozwala na kontrolę wykonania projektu pod względem kosztu i czasu realizacji w odniesieniu do założonego planu. Pozwala ona również na prognozowanie dalszych kosztów i terminów zakończenia przy użyciu wskaźników metody EV.

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.

Analiza cash flow projektu

Planowanie przepływów pieniężnych, a następnie ich monitorowanie na danych rzeczywistych jest wykorzystywane w wielu obszarach działalności biznesowej. Jakość i skuteczność procesu planowania płynności finansowej zależy od wielu czynników, ale najważniejsza jest niewątpliwie jakość danych wsadowych, czyli przyjętych założeń i zaplanowanych kwot.

Premiowanie uczestników projektu

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ujęcia kosztów personalnych w budżecie projektu, sposobu wynagradzania i premiowania uczestników projektu. Przy opracowywaniu budżetu projektu realizowanego w przedsiębiorstwie koszty osobowe stanowią jeden z głównych kosztów planowanego przedsięwzięcia i często decydują o rentowności całego projektu, a nawet o decyzji co do jego realizacji. Prawidłowe ujęcie i wycena kosztów osobowych projektu jest zatem bardzo istotnym elementem każdego budżetu.

Twarzą w twarz

Analizy

Monitoring rekomendacji i audyty sprawdzające

Na pytanie „Czy warto monitorować rekomendacje?” każdy odpowie, że tak i uzna, że to przecież oczywiste. Rekomendacje to przecież najważniejszy produkt prac audytu wewnętrznego – działanie, które w przyszłości ma zapewnić, że ryzyko czy słabość stwierdzone w trakcie audytu zostaną wyeliminowane lub ograniczone do akceptowalnego poziomu. I trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy z zarządzających audytem wewnętrznym powinien zrobić rachunek sumienia i odpowiedzieć sobie na pytanie: a jak to jest u mnie?

Potencjał sukcesu. Wyznaczanie celów strategicznych przedsiębiorstwa

Właściwie każda firma ma potencjał do osiągnięcia sukcesu. Nie wszystkie potrafią jednak potencjał ten wyzwolić. Odkrycie potencjału do osiągnięcia sukcesu w firmie to szczególna rola zarządu, która wymaga zastosowania odpowiedniego połączenia wiedzy oraz doświadczenia – dzięki temu można mówić o sztuce zarządzania. Ponieważ doświadczenie to dla każdego menedżera element unikalny, wynikający z osobistej historii, można skoncentrować się jedynie na elemencie wiedzy, a w istocie na pewnych zasadach postępowania, które wspomogą doświadczenie menedżerów w poszukiwaniu owego potencjału.

Prognozowanie jako wspomaganie podejmowania decyzji w planowaniu scenariuszowym

Każde przedsiębiorstwo powinno planować swoją działalność z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem – przynajmniej z poziomu strategicznego. Skutki decyzji o wejściu w nowy obszar działalności firmy (lub nie) najczęściej można oceniać dopiero po kilku latach. Aby więc ograniczyć ryzyko, przedsiębiorstwa powinny przygotować się na różne scenariusze rozwoju, w szczególności przez planowanie krótko- i średniookresowe.

Prezydencki biznes – wpływ wyników wyborów na sytuację ekonomiczną Polski

Festiwal wyborczych obietnic rozpoczął się dawno – przed pierwszą turą przekrzykiwało się kilku kandydatów, później zostało już tylko dwóch. W momencie publikacji tego tekstu jest jeden, który ma co najmniej 5 lat na realizację swoich postulatów. Patrząc na ich liczbę, można powiedzieć, że okres kadencji jest co najmniej o kilkadziesiąt procent za krótki. Andrzej Duda chce bowiem reformować polską służbę zdrowia poprzez likwidację NFZ-u i (prawdopodobnie) zastąpienie go lepszą, bardziej wydajną instytucją.

Narzędzia i techniki

Instrumentarium controllingowe

Magazyn Controlling 40/2015

Na przestrzeni lat stosowania controllingu rozwijały się również narzędzia wspierające monitoring i kontrolę działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie. Artykuł stanowi fragment książki Magdaleny Chomuszko Controlling procesów. Jak wdrożyć?, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015. W tej chwili controlling dysponuje bogatą gamą narzędzi – od najprostszych, od dawna wykorzystywanych w księgowości, takich jak wskaźniki płynności, do bardzo rozbudowanych i obejmujących niemal całą organizację, jak Zrównoważona Karta Wyników (ang. Balanced Scorecard).

Labirynty controllingu

Spirala śmierci kosztów stałych a rentowność produktów

Rosnąca konkurencja, z jaką mierzą się polskie przedsiębiorstwa, sprawia, że posiadane zasoby produkcyjne oraz usługowe często nie są wykorzystywane w pełnym zakresie. W rezultacie wiele przedsiębiorstw ponosi koszty niewykorzystanych zasobów. Brak kompleksowej metody i technicznych możliwości systemowego wyodrębniania tych kosztów w rachunkach kosztów przedsiębiorstw może skutkować „spiralą śmierci kosztów stałych”.

Problemy rachunkowości

Bezpieczeństwo podatkowe firmy

Szeroko negocjowana ostatnimi czasy klauzula in dubio pro tributario (łac. – w razie niejasności interpretuj na rzecz podatnika) skłania do zastanowienia nad metodami zabezpieczenia przedsiębiorcy przed nieprecyzyjnymi przepisami oraz dwuznacznościami czy też niedookreślonymi klauzulami, pojawiającymi się w treści zmienianych wielokrotnie przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

Pracownicze plany akcji – motywacyjne wynagrodzenie bez ZUS

Przy rosnących kosztach pracy przedsiębiorcy poszukują alternatywnych sposobów wynagradzania pracowników. Jedną z nich jest wykorzystanie pracowniczych planów akcji. Metoda ta pozwala łączyć funkcję motywacyjną (realne wynagrodzenie pracownika zależy od kondycji finansowej pracodawcy) oraz oszczędność dotyczącą podatku i składki ZUS.

Wydarzenia

Big Data wyzwaniem, ale też szansą dla polskich controllerów

Anna Włodarczyk Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Po raz pierwszy w nowym miejscu, ale po raz ostatni w Poznaniu odbył się IX Międzynarodowy Kongres Controllerów „Wyzwania dla controllingu w erze Big Data”. W dniach 11-12 maja dyrektorzy finansowi, controllerzy i menedżerowie dyskutowali, jakie szanse niesie za sobą Big Data. Rozwój informacji przyczynia się do istotnych zmian, co pozwala dostrzec niezauważane wcześniej detale czy subkategorie. Z czasem Big Data będzie zmieniać całe branże.

Święto księgowych na Stadionie Narodowym

Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Z okazji Dnia Księgowego, który przypada na 9 czerwca przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z branżą rachunkową, spotkali się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie na konferencji „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”, i debatowali na temat przyszłości branży. Wisienkę na torcie dodała Maria Ożga, finalistka II edycji programu MasterChef, najbardziej znana „Księgowa w Kuchni”, która specjalnie dla uczestników zaserwowała uroczysty tort.

Felieton

Recepta na szczęście

Krzysztof Gołata Magazyn Controlling 40/2015 Tekst otwarty

Czy zapomnieli już Państwo o majowym festiwalu przedwyborczych obietnic? Jeśli tak, to dobrze. Proszę pojechać na wakacje i wypocząć. Odpoczynek, zwłaszcza psychiczny, jest szczególnie zalecany. Dlaczego? Bo jesienią czeka nas powtórka z rozrywki – kolejny festiwal obietnic, tylko wielokrotnie intensywniejszy. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że będzie to już ostatnia kampania wyborcza na najbliższych kilka lat.

Archiwum

Polecamy