Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny

Konieczność dostępu do informacji wymusza ciągły postęp w sposobach ich pozyskiwania. Przedsiębiorstwa...

Dekalog projektanta kokpitu menedżerskiego

W artykule „Wizualizacja danych na usługach controllera” w poprzednim numerze pisaliśmy o...

Redukcja ryzyka rekrutacji

Koszty rekrutacji mogą osiągnąć równowartość rocznego, a w skrajnych przypadkach nawet dwuletniego...

Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności przedsiębiorstwa

Efektywność można określić jako skuteczność przekształcenia nakładów w uzyskane efekty lub jako...

Temat numeru

Kluczowe wskaźniki efektywności w koncepcji zarządzania przez cele

Opracowanie takiego zestawu kryteriów pomiaru i oceny efektywności, który będzie wsparciem procesu realizacji strategii przedsiębiorstwa, jest zadaniem niezwykle trudnym. Jego złożoność potwierdzają liczne błędy popełniane w trakcie tworzenia zbioru tzw. kluczowych wskaźników efektywności w jednostkach realizujących założenia koncepcji zarządzania przez cele.

Twarzą w twarz

Analizy

Redukcja ryzyka rekrutacji

Koszty rekrutacji mogą osiągnąć równowartość rocznego, a w skrajnych przypadkach nawet dwuletniego wynagrodzenia danej osoby. Niestety, zaledwie 20% nowo zatrudnionych sprawdza się na swoim stanowisku. Pozostali są zwalniani lub sami odchodzą. Jak skontrolować prawidłowość procesu rekrutacyjnego oraz zredukować ryzyko nietrafionych decyzji?

Czy contract manufacturing może być opłacalny?

Contract manufacturing obejmuje zlecanie części lub całości produkcji stronom trzecim. Może to być na przykład element przyszłego wyrobu gotowego lub pełny produkt. W obecnych czasach firmy outsourcingowe nie tylko specjalizują się w samej produkcji, ale również oferują usługi w dziedzinie projektowania, produkcji, składania elementów w całość oraz dystrybucji.

Narzędzia i techniki

Dekalog projektanta kokpitu menedżerskiego

W artykule „Wizualizacja danych na usługach controllera” w poprzednim numerze pisaliśmy o tym, jak działa percepcja wizualna i jak wpływa ona na zrozumiałość bodźców informacyjnych, które do nas docierają. Pokazaliśmy także kilka dobrych praktyk w projektowaniu kokpitów menedżerskich. W tym zajmiemy się złymi praktykami i często popełnianymi błędami przy projektowaniu kokpitów menedżerskich.

Rachunek kosztów działań

Activity-Based Costing (model ABC), czyli rachunek kosztów działań, jest metodą pomiaru i kalkulacji kosztów rzadko stosowaną w praktyce i w związku z tym mało popularną i słabo rozumianą. Mała popularność modelu ABC wynika przede wszystkim z tego, że zakłada on zupełnie odmienne podejście do zbierania informacji o ponoszonych kosztach w stosunku do metod „tradycyjnych”.

Rekomendacje zwierciadłem wyników audytu

Czym są rekomendacje? Jak powinny zostać napisane? Z kim uzgodnione? Czy im więcej ich wydano w ramach audytu, tym lepiej? Jaki jest ich wpływ na postrzeganie audytu? Każdy chyba zgodzi się ze stwierdzeniem, że rekomendacje stanowią zestaw działań ukierunkowanych na usprawnienie, poprawę efektywności, korektę zidentyfikowanych błędów i nieprawidłowości, ograniczenie lub eliminację ryzyka czy też wykorzystanie przez organizację istniejących szans.

Labirynty controllingu

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

Wpływ deregulacji na sektor usług księgowych – badanie i debata

Magazyn Controlling 39/2015 Tekst otwarty

Mija rok od wejścia w życie ustawy deregulującej ułatwiającej dostęp do zawodów księgowego i doradcy podatkowego. W Dniu Księgowego tj. 9 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”. Organizatorem jest portal Księgowi Przyszłości, a partnerami głównymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta Sp. z o.o.

Felieton

Dobro narodowe?

Kolejny raz przekonałem się, że przed snem nie należy czytać horrorów. Już nie pamiętam, gdzie przeczytałem wypowiedź eksperta z tytułami naukowymi przed nazwiskiem, że strajkujący górnicy nie robią tego dla własnych korzyści, tylko w interesie narodowym i przyszłych pokoleń. Ostatni przekaz zrozumiałem – przyszłe pokolenia zapłacą nie tylko za tegoroczne strajki. 

Archiwum

Polecamy