www.magazyncontrolling.pl
Literatura_menadzera
Twój Koszyk - jest pusty

Każda konsolidacja jest inna

Mottoleft Dla dobrego CFO controlling jest jednym z najcenniejszych zasobów. To taka drużyna wszechstronnych komandosów spośród armii szczegółowo wyspecjalizowanych dywizji. Mottoright

więcej

Temat numeru

Podatkowy efekt odsetkowy. Wpływ podatków na kapitał obrotowy netto.

Prawidłowo prowadzona polityka podatkowa spółki może przynieść wymierne efekty w postaci dodatkowych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczane na bieżącą działalność operacyjną, a w skrajnych przypadkach uchronić ją od kłopotów finansowych czy bankructwa.

Temat numeru

Praktyczne metody poprawiania wskaźnika rotacji należności

Wskaźnik rotacji należności jest jednym z ważniejszych wskaźników badanych w ramach analizy finansowej. Czy umiemy prawidłowo go odczytać? Czy wyciągamy właściwe wnioski?

Aktualności

Konkurs Dyrektor Finansowy Roku

Konkurs Dyrektor Finansowy Roku

2 marca 2015 r. rozpoczęła się jubileuszowa, X. edycja konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych finansistów w dwóch kategoriach: małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Konkurs jest integralną częścią ogólnopolskiego cyklu kongresów dyrektorów finansowych.

Temat numeru

Wpływ "zmiany stanu produktów" na analizę finansową firmy

Analiza finansowa jest jedną z podstawowych technik oceny działalności przedsiębiorstw, szeroko wykorzystywaną zarówno dla potrzeb wewnętrznych (w procesie zarządzania), jak i przez otoczenie jednostki (tj. przez kredytodawców, inwestorów, kontrahentów itd.). Ale czy sporządzając taką analizę, powinniśmy bezkrytycznie wykorzystywać dane finansowe, jakie jednostka prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym?

Narzędzia i techniki controllingowe

Wizualizacja danych na usługach controllera

Wizualizacja danych w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu. Wszyscy bombardowani jesteśmy coraz większą ilością informacji, których nie nadążamy przetwarzać. Jednocześnie informacje te są nam podawane w postaci najtrudniejszej do przetworzenia.

Podatki w firmie

Wierzytelności nieściągalne a podatki

Praktycznie każda firma boryka się z problemem nierzetelnych kontrahentów. Często ściągnięcie wierzytelności od dłużników jest niemożliwe. Jak w takim przypadku zminimalizować straty?

Twarzą w twarz

Każda konsolidacja jest inna

Każda konsolidacja jest inna

Rozmowa z Radosławem Kozieją, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Codec Systems sp. z o.o.

Temat numeru

Metodologia planowanowania płynności finansowej

Każda organizacja, niezależnie od wielkości, powinna opracować i wdrożyć metodologię planowania płynności finansowej, jak również monitorowania wykonania planów oraz analizowania odchyleń od wartości planowanych.

Analizy strategiczne

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

Mając na uwadze rosnące potrzeby informacyjne zarządzających, krytykę założeń tradycyjnego rachunku kosztów oraz światowy rozwój nowoczesnych koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów, warto postawić pytanie: jaki jest obecnie poziom zaawansowania stosowanych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach działających w Polsce?

Narzędzia i techniki controllingowe

Controlling produkcji

W sytuacji szybkiego postępu technologicznego oraz indywidualizacji wyma-gań klientów, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą szukać sposobów na utrzymanie swojej pozycji na rynku. Pomóc w tym mogą narzędzia wykorzy-stywane w controllingu produkcji.

Labirynty controllingu

Wpływ regulacji i zasad rachunkowości przedsiębiorstwa na efektywność systemu controllingowego

Jak unikać zagrożenia związanego z prowadzeniem dokładnych kalkulacji na podstawie niedokładnych bądź błędnych danych? Jak zapewnić odpowiednią jakość informacyjną raportów controllingowych? Odpowiedzi na te pytania stanowią cenną wskazówkę zarówno dla architektów, jak i użytkowników systemu controllingowego.

Podatki w firmie

Zmiany w obowiązkach płatnika w 2015 r.

Nowelizacja przepisów prawa podatkowego obowiązująca od stycznia 2015 r. skutkuje m.in. zmianą terminów i formy składania zeznań i deklaracji podatkowych. Na co trzeba zwrócić uwagę, sporządzając deklaracje i informacje podatkowe za 2014 r.?
 
W poprzednich numerach:
  • CFO – lider zmian [więcej]
  • Kontrole wewnętrzne w obszarze IT [więcej]
  • Rozliczanie przychodów i kosztów w IT [więcej]
  • Usługi IT typu maintenance a rozliczanie podatku VAT [więcej]
37/2015  Controlling 37/2015
  • Czynnik ograniczający niepewność – wywiad z Karolem Sikorą, kierownikiem działu MIS i zasilania modeli kosztowych w Poczta Polska SA [więcej]
  • Biznes w chmurze [więcej]
  • Organizacja pracy w chmurze obliczeniowej [więcej]
  • Ryzyko niepodjęcia ryzyka [więcej]
36/2014  Controlling 36/2014
W następnych numerach:
T

Temat Numeru: Analiza efektywności przedsiębiorstwa

Dobór metody oceny i kryteriów efektywności

Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności przedsiębiorstwa

Narzędzia do pomiaru efektywności

Ponadto w numerze:

Zastosowanie cyklu konwersji gotówki w planowaniu zapotrzebowania firmy na gotówkę

Contact manufacturing - czy outsourcing produkcji może być opłacany?