www.magazyncontrolling.pl
Literatura_menadzera
Twój Koszyk - jest pusty

Rynek wierzytelności w Polsce - wywiad z Adamem Łąckim, prezesem KRD

Mottoleft Poziom długów jest zawsze skorelowany z sytuacją gospodarczą – im więcej długów, tym gorzej radzą sobie polskie przedsiębiorstwa, bo spada ich moralność płatnicza. Mottoright

więcej

Temat numeru

IPO - jak przygotować prospekt emisyjny

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza pierwsze wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych rewidentów. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Temat numeru

Ujmowanie projektów inwestycyjnych w modelach controllingowych

Z planowaniem inwestycji jest kłopot. Po pierwsze – będą miały miejsce w przyszłości, a jak powiedział Niels Bohr: „Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości”. Po drugie – realizowane inwestycje są zwykle wynikiem wyboru spośród wielu konkurujących projektów. Kryteria kwalifikacji mogą więc być różne, nie zawsze stricte finansowe.

Temat numeru

Emisja obligacji – czy emisje krótkoterminowe znowu zyskają na popularności?

Rynek obligacji krótkoterminowych (KPD) jak każdy inny zależy od podaży i popytu. Wielkość rynku i jego dynamika w tego typu analizie nie zależą może bezpośrednio od rentowności obligacji czy profilu danego emitenta, ale raczej od czynników makroekonomicznych wpływających na popularność danego instrumentu finansowego.

Wywiad

Rynek wierzytelności w Polsce - wywiad z Adamem Łąckim, prezesem KRD

Rynek wierzytelności w Polsce - wywiad z Adamem Łąckim, prezesem KRD

Temat numeru

Korzystne sposoby finansowania: kapitał własny czy obcy? Analiza wybranych metod w kontekście podatkowym

Wybór właściwego sposobu finansowania danej działalności gospodarczej w każdej sytuacji powinien być poprzedzony dokładną i subiektywną analizą, uwzględniającą nie tylko jej charakter i plany rozwoju, ale również ryzyka, z jakimi wiąże się dane przedsięwzięcie. Należy brać pod uwagę również oczekiwane korzyści oraz obciążenia dla przedsiębiorcy związane z wyborem metody finansowania.Wybór właściwego sposobu finansowania danej działalności gospodarczej w każdej sytuacji powinien być poprzedzony dokładną i subiektywną analizą, uwzględniającą nie tylko jej charakter i plany rozwoju, ale również ryzyka, z jakimi wiąże się dane przedsięwzięcie. Należy brać pod uwagę również oczekiwane korzyści oraz obciążenia dla przedsiębiorcy związane z wyborem metody finansowania.
 
W poprzednich numerach:
  • Tworzenie raportu z audytu wewnętrznego – garść uwag praktycznych [więcej]
  • Tooling metodą na korzystne podatkowo udostępnianie mienia [więcej]
  • Optymalizacja procesów sprawozdawczych w grupie kapitałowej Voxel [więcej]
  • Planowanie scenariuszowe jako odpowiedź na dynammikę czasów [więcej]
34/2014  Controlling 34/2014
  • Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej [więcej]
  • Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja [więcej]
  • Zaproszenie na warsztaty: Ceny transferowe 2014 [więcej]
  • XXII KONGRES CONTROLLERÓW [więcej]
33/2014  Controlling 33/2014
W następnych numerach:
T

W jakich obszarach mają zastosowanie technologie „z chmury”
Koszty wdrożenia technologii „z chmury” versus korzyści – rachunek opłacalności
Ryzyka, realne zagrożenia technologiczne
Dane w chmurze – wyzwania organizacyjne i uwarunkowania prawne
Business Intelligence w chmurze – czy to możliwe?
PONADTO W NUMERZE:
Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedge
Problemy elastyczności NPV
Podatkowe skutki rezerw tworzonych na należności
Kontrola realizacji planu cash flow