www.magazyncontrolling.pl
Literatura_menadzera
Twój Koszyk - jest pusty

Volatility of every day - interview with Karl-Heinz Steinke

Mottoleft I think controller must learn management techniques if he wants to be manager’s partner. He must learn more about strategic solutions. He must think more strategically looking into the future of the company. My keyword for this is “prediction” – he must predict possible outcomes of the future but also on the other hand he must go down to the data. Mottoright

więcej

Temat numeru

Zaproszenie na warsztaty: Ceny transferowe 2014

Czas i miejsce: Warszawa, 29-30.05.2014 Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze interpretacje organów podatkowych. Razem z wykładowcą poznają praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi oraz identyfikacji ryzyka podatkowego związanego z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

Rozmowy kontrolowane

Volatility of every day - interview with Karl-Heinz Steinke

Volatility of every day - interview with Karl-Heinz Steinke

Interview with Karl-Heinz Steinke, ICV Board Member, conducted on the 8th International Controller Congress „Innovative Controlling Solutions“ in Poznań

Temat numeru

Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja

Kluczowym aspektem procesu zarządzania cenami transferowymi jest wycena danej transakcji i udokumentowanie jej zgodnie z przepisami prawa. W poniższym artykule przedstawiono przykład wyceny oraz związaną z nią dokumentację cen transferowych.

Temat numeru

Charakterystyka podmiotów produkcyjnych

Analiza cen transferowych wymaga między innymi przeprowadzenia analizy funkcjonalnej. Powinna ona określić profil badanego podmiotu. W tym artykule zajmiemy się analizą podmiotów produkcyjnych.

Temat numeru

Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej

Każdy system, scentralizowany czy zdecentralizowany, wymaga rachunku efektywności. Jego podstawą są ośrodki odpowiedzialności, dokonujące wzajemnych transferów zgodnie z przyjętym systemem cen transferowych. Decyzje transferowe są decyzjami typu: wytwarzać czy kupować, przetwarzać czy sprzedawać, przyjąć ofertę własną czy ją odrzucić. Wykorzystują one koszty relewantne – istotne dla podejmowanych decyzji.

Temat numeru

Restrukturyzacja biznesu. Fiskus rozpocznie kontrole

Dnia 3 lipca 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej jako „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 18 lipca 2013 r.

Temat numeru

Obowiązkowa dokumentacja podatkowa sporządzana przy umowach cash poolingu

Umowy poolowe, których przedmiotem pozostają środki pieniężne, powinny – zdaniem polskich organów podatkowych – rodzić obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez uczestników i koordynatora umowy

Temat numeru

Ceny transferowe w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych

W ostatnich latach bardzo popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej stały się spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Jedną z przyczyn wybierania przez podatników takiej formy prawnej prowadzenia działalności była ich transparentność podatkowa, realizowana przy równoczesnym zachowaniu ochrony majątku prywatnego wspólników, a także korzystna interpretacja w sprawie sposobu opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, wydana przez Ministra Finansów.

Temat numeru

Analiza porównawcza – studium przypadku

W numerze 32/2014 ukazał się artykuł pt. Analiza porównywalności transakcji: narzędzie redukujące ryzyko podatkowe, poświęcony teoretycznej stronie przygotowania analizy porównawczej. W związku z tym niniejszy artykuł ma przybliżyć Państwu krok po kroku zasady sporządzania analizy porównawczej. Zaprezentowano tu taką analizę dla producenta kontraktowego.

Temat numeru

Ceny transferowe a wartości niematerialne i prawne

Postępująca globalizacja ma istotny wpływ na różne zjawiska gospodarcze. W procesie tym dochodzi do coraz ściślejszej integracji państw i pojawiają się między nimi współzależności. W efekcie mamy do czynienia z podmiotami, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stale ze sobą współpracują, samodzielnie ustalając ceny dokonywanych transakcji. W takiej sytuacji istnieje ryzyko przerzucania dochodów jednego podatnika na drugiego w celu zmniejszenia obciążenia fiskalnego całej grupy.
 
W poprzednich numerach:
  • Compliance w Polsce [więcej]
  • Compliance- and operative risks – Reporting in the company [więcej]
  • Fostering regulatory and fair conduct of business – a Compliance programme basics [więcej]
  • „Metody efektywnego kształtowania systemów compliance” – konferencja [więcej]
32/2014  Controlling 32/2014
  • Kształtowanie wynagrodzeń na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy [więcej]
  • Wdrożenie systemu ocen okresowych – cele i korzyści [więcej]
  • Zasady tworzenia i wprowadzania zmian regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [więcej]
  • VIII Międzynarodowy Kongres Controllerów „Innowacyjne rozwiązania controllingowe” [więcej]
31/2014  Controlling 31/2014
W następnych numerach:
T

Analiza scenariuszowa makroekonomicznego otoczenie przedsiębiorstwa
Waga analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
Bilans strategiczny przedsiębiorstwa
A ponadto w numerze
Cykl życia produktu i technologii
Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych
"Tooling" jako ciekawa forma optymalizacji VAT
Optymalizacja procesów sprawozdawczych